Faeroer - Færøerne - Føroyar  (Faroe Islands - The land of maybe!) die Färöer (inseln)
Færingerne er gæstfri og hjælpsomme mennesker. De er ikke danskere og har deres eget sprog, men taler alle dansk og er nemme at komme i snak med. Så sprog og kultur er ingen hindring for at holde ferie på de forblæste øer i Nord Atlanten.
Valutaen er dansk, men Færøerne har deres egne motiver på pengesedlerne, ikke mønterne. Sedlerne med de færøske motiver bliver i de fleste tilfælde afvist i Danmark, da folk ikke kender dem. Byt dem derfor i banken, hvis du har nogen med hjem.
Ud over en gæstfrihed overfor fremmede er familiebegrebet udvidet i forhold til det danske. Nærmeste familie omfatter grandkusiner, søskende til bedsteforældre og deres børn. Og der er navne for alle disse familieforhold på Færøerne.
Får går der overalt, også på vejene, så pas på!
De små hårdføre får har en vandskyende uld. Ulden indeholder lanolin. Dette er grunden til ar de kan overleve på Færøerne. Også grunden til at færøske strikketrøjer kan bruges i regnvejr uden bæreren afkøles væsentligt.
Vikingerne kendte uldens gode egenskaber og vævede sejl heraf. De plukkede den modne uld af fårene. Ved ikke at klippe ulden af undgår man at de hule hår kan suge vand.
Fårene findes i alle kulører og blandinger fra sort til hvid over det rødbrune.

Når man ser Færøerne første gang føler man uvilkårligt en ydmyghed og en respekt over for de hårdføre folk, der har taget dette barske land i besiddelse. For så at overleve her i tretten århundreder frem til nutiden. De første indbyggere var nordmænd der antageligt indtog øerne i syvhundrede tallet.
Her er kun græs og sten. Der er fisk i havet, men de var svære at fange med robåde og håndredskaber. I dag er det en ganske anden sag med store moderne fiskekuttere, som går langt til havs.
I det sidste par generationer har fiskeriet været det bærende erhverv på Færøerne.

Alkohol kan kun købes i specielle butikker med navnet "Rusdrekkasølan" eller på restauranter.
Færøerne har eget bryggeri (siden 1888) og deres øl har fået mange udmærkelser og priser. Navnet på den færøske pilsner er "Føroyar Bjør". Bjør betyder vædder. Det er en god skummende, lidt mørk øl. August 2007 koster en kasse (30 stk.) kr. 285,- og vin koster dobbelt så meget som i Danmark.

Medbring en kikkert, der er fugle overalt på Færøerne. Jeg lagde specielt mærke til små flokke af stære. Da stære er hul-rugere og hører hjemme i løvskove burde de slet ikke være her, men de er til stede. Grå-krager er her også. I DK yngler de i store træer, de burde heller ikke have en chance her.
Fuglene er ikke truet af ræve, ulve eller andre rov-pattedyr.

Færingerne er ikke bare gæstfri ud over alle grænser, men viser dig også tillid. Mange steder låser man ikke bilen og nøglen til huset hænges på sømmet ved siden af hoveddøren.

Der er mange kirker på Færøerne. Hver bygd har sin egen lille kirke. Mange steder er den gammel og tjæret sort, med hvidmalet tårn. Men alle tænkelige udformninger ses.
Den færøske folkekirke er i år (2007) blevet udskilt fra den danske.
Ud over folkekirken er der en mængde frikirker og missionshuse. Ca. 25% går regelmæssigt i kirke (tal fra 2006)

Da Færøerne består af fjelde, er alt vand overfladevand. Det indebærer, at fiskeri og sejlads er forbudt i de inde hegnede drikkevandsreservoirer.
I fjeldene over Vestmanna er der en stor dæmning. Bag den er der vand nok til at drive et lille vandkraftværk med to turbiner.
Kun få steder er der vindmøller; Og solvarme synes ikke aktuelt, så her anvendes ikke meget alternativ energi.

Mange steder kan man købe færøsk strik. Ulden har den den egenskab, at den er vandskyende. Strikketrøjerne er derfor tidligere anvendt som overtøj. Færøske uld - produkter eksporteres og kan købes enkelte steder i Danmark. Det er en god kvalitet, som er dyr.
Lammekød er også en eksportvare af god kvalitet, men koster dobbelt så meget som det new zealandske lammekød. Så selv færingerne må tage til takke med udenlandske produkter, på det område.

Overalt på Færøerne er der asfaltveje. Mange er beskæftiget i stenbrud, asfaltfabrikker (to) og ved entreprenørvirksomhed.
Hvor der bygges skal grunden ofte sprænges ud af klippen. Sten køres væk, sand og jord på, der kloakeres o.s.v.

Endelig er der en del beskæftigelse i butikker, hotel og turisterhvervene som helhed.